Study group material culture of science. 2006-2008 — in Dutch

Werkgroep ‘De materiële cultuur van wetenschap tot 1800’

De nationale werkgroep ʼDe materiële cultuur van wetenschapʼ opereert in een niche van de wetenschapsgeschiedenis en richt zich voornamelijk op de proliferatie van onderzoek naar de materiële aspecten van kennispraktijken. Afbeeldingen, instrumenten en verzamelingen bevinden zich tussen de tekst, de theorie en de praktijk. Deze materiële cultuur vestigt de aandacht op de productie, de presentatie en de transformatie van wetenschappelijke kennis, wat inzichtelijk maakt op welke wijze wetenschap afhankelijk is van externe representaties.

Deze werkgroep heeft voor ogen om een platform te zijn voor iedereen die zich bezighoudt met de materiële cultuur als onderdeel van de wetenschapsgeschiedenis, zowel uit museaal als academisch oogpunt, en zowel vanuit de geesteswetenschappen als de natuurwetenschappen. Leden kunnen kennismaken met de recente ontwikkelingen op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis of er juist een eerste podium voor nieuwe ideeën vinden. De tijdspanne van de werkgroep is nadrukkelijk breed gehouden, van oudheid tot en met de moderne tijd, om verschuivingen, vernieuwingen en gebruik van de materiële cultuur in wetenschap een sterk historische component te geven.

Het platform krijgt gestalte door regelmatig bijeenkomsten te organiseren waarbij de leden de voortgang van hun onderzoek en hun inzichten kunnen uitwisselen. De lezingen worden gecombineerd met een bezoek aan een deelnemende bibliotheek, collectie of museum. De thema’s voor deze studiemiddagen worden doorgaans door de leden zelf aangedragen en in overleg met hen uitgewerkt. Zoals bleek uit de goed bezochte studiemiddagen rondom wetenschappelijke illustraties (Leiden, 19 mei 2006) onderzoekscollecties (Amsterdam, 15 september 2006), instrumenten (Leiden, 19 januari 2007), esthetiek in wetenschappelijk beeldmateriaal (Amsterdam, 23 november 2007) en wetenschappelijke boeken (Leiden, 12 december 2008) kan een uitwisseling van gedachten door middel van een werkgroep een vruchtbare rol spelen. Klik hier voor een overzicht (pdf) van de eerder gegeven studiemiddagen.

Ten tweede wil deze werkgroep het onderzoek naar de materiële cultuur van wetenschap sterker profileren door eenmaal per drie jaar een symposium te organiseren rondom een aansprekend thema. Op 25 januari 2008 heeft de werkgroep in samenwerking met de KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) een eendaagse conferentie georganiseerd over het gebruik van instrumenten, illustraties en collecties in vroegmodern natuuronderzoek. Onderzoekers uit binnen- en buitenland presenteerden recent onderzoek tijdens deze dag in het Nationaal Archief in Den Haag. Een kort verslag van de conferentie verscheen in de nieuwsbrief van het KNHG (maart 2008). Klik hier voor het programma en de abstracts van de lezingen.

De werkgroep werkt graag samen met individuele onderzoekers. Wij helpen mee met het uitwerken van het thema, het zoeken van een passende locatie en de contacten met andere sprekers en musea. Ideeën voor themabijeenkomsten kunt u mailen naar materielecultuurvanwetenschap@gmail.com.

Indien u belangstelling heeft om een bijeenkomst bij te wonen of graag op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, kunt u contact opnemen met bovenstaand e-mailadres.

Esther van Gelder (UL) & Annemieke Verboon (UL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.